Kontakt

 

Turistička zajednica područja Srce Zagorja

A. Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice

Tel: +385 49 232 106
E-mail: info@srcezagorja.com

Direktorica: Karolina Hostić

Voditeljica događanja: Bojana Štruk

Organizacijski odbor manifestacije:
Marko Vešligaj, gradonačelnik, Gordana Križanec Ružić, Ksenija Ogrizek, Krunoslav Golub, Karolina Hostić, Draženka Gretić Slavica Vidaček, Snježana Drenški, Gordana Krizmanić, Zdravka Žiger Žgela, Zlatko Šorša, Saša Kolar, Dragutin Bračun, Ivo Škrinjar